Hjemmeside for IDF's danske nationalkomité.

 
07.03.2012World Dairy Summit 2012 Cape Town

Den officielle hjemmeside er åben for registrering.


Hvad er IDF?
IDF
IDF er en uafhængig, upolitisk og ikke-kommerciel organisation, som har til formål gennem internationalt samarbejde og konsultation at fremme løsningen af problemer i det internationale mejeribrug.  
IDF Danmark
Den danske afdeling af IDF blev oprettet i 1906 på foranledning af professor Bernhard Bøggild.

Om IDF
Om IDF - historie, sekretariat, medlemmer og økonomi.