FIL-IDF er midlertidigt lukket

Kontakt IDF Danmark

FIL-IDF Danske sekretariat forestår den praktiske del af den Danske National Komité's opgaver.
Ønsker du at kontakte sekretariatet, skal du henvende dig til:

Nationalsekretær Sanne Bastholm
Landbrug & Fødevarer
Agro Food Park 13
8200 Århus N